Psycholog ve zdravotnictví

absolvent magisterského studia jednooborové psychologie po úspěšném vykonání Státní závěrečné zkouškyPsycholog ve zdravotnictví

 

Kurz je určen pro studující nebo absolventy magisterského jednooborového studijního oboru psychologie, kteří se připravují k práci ve zdravotnictví.

Zahájení kurzu: 8.září 2017

Časový plán studia: min 70 hodin teoretická část, 200 hodin praktická část

Místo konání: Katedra psychologie UK FF, Celetná 20, Praha 1

Maximální počet účastníků: 40

Podmínkou pro přijetí do kurzu je: absolvent magisterského studia jednooborové psychologie nebo  studující v magisterském studijním programu jednooborové psychologie .  Pokud bude velký převis uchazečů, bude dána přednost absolventům a studentům vyšších ročníků

Cena kurzu je : 8600,-Kč (teoretická část). Praktickou část si účastník zajišťuje samostatně a na vlastní náklady.

Podrobné informace o kurzu     Přihláška -kurz již naplněn