Psycholog ve zdravotnictví

Psycholog ve zdravotnictví

 

Kurz je určen pro studující nebo absolventy magisterského jednooborového studijního oboru psychologie, kteří se připravují k práci ve zdravotnictví.

Zahájení kurzu: září 2017

Časový plán studia: min 70 hodin teoretická část, 200 hodin praktická část

Místo konání: Katedra psychologie UK FF, Celetná 20, Praha 1

Frekvence přednášek: cca 1x za měsíc v pátek

Maximální počet účastníků: 40

Podmínkou pro přijetí do studia je: studující v magisterském studijním programu jednooborové psychologie po úspěšném vykonání Souborné postupové zkoušky (po III. ročníku studia), nebo po úspěšném vykonání Bakalářské státní závěrečné zkoušky. Přijat může být i absolvent magisterského studia jednooborové psychologie po úspěšném vykonání Státní závěrečné zkoušky.

Cena kurzu je : 8600,-Kč (teoretická část). Praktickou část si účastník zajišťuje samostatně a na vlastní náklady.

Podrobné informace o kurzu     Přihláška koncem května