Psychologie pro učitele

Předměty PSYCHOLOGIE PRO UČITELE zajišťuje:
katedra psychologie UK FF, Celetná 20, 3.p., č. 327
oddělení pedagogické psychologie a psychologie pro učitele
Doc. PhDr.Ilona Gillernová,CSc.

LETNÍ  SEMESTR 2016/2017

ÚVOD DO PSYCHOLOGIE PRO UČITELE –  2/0   Zk   (I.Gillernová a kol.)

 Jednosemestrální předmět je zakončen zkouškou, k němuž se student připravuje průběžným studiem doporučené odborné literatury s využitím přednášek (povinnost účastnit se alespoň 50% výuky). Zkouška (úspěšně složený písemný test znalostí) ÚVODU DO PSYCHOLOGIE PRO UČITELE je nezbytným předpokladem k zápisu do povinných předmětů PSYCHOLOGIE PRO UČITELE I. a II.

ZÁPIS DO PŘEDMĚTU: elektronicky v SIS (počet není omezen) a prezenčně (pro frekventanty kurzů CŽV) na první přednášce.

úterý 16:40-18:15, uč. 332, Celetná 20 (výuka probíhá od 28.2.-2.5. 2017)

Program:

 

 

Literatura a příklady otázek k závěrečnému testu

PSYCHOLOGIE PRO UČITELE I. –  1/1   Zk

Povinný kurz je ukončený zkouškou, požadavky určí vedoucí semináře. PSYCHOLOGIE PRO UČITELE I. zahrnuje poznatky zhruba v rozsahu jedné ze základních učebnic (je třeba doplnit z dalších odborných pramenů):
Čáp,J. Psychologie výchovy a vyučování. Karolinum, Praha 1993.
Čáp,J.; Mareš,J. Psychologie pro učitele. Portál, Praha 2001.
Fontana,D. Psychologie ve školní praxi, Portál, Praha 1997.

Výuka probíhá v LS 2016/17 ve dvou termínech:

Úterý 16:40-18:15  PhDr. Václav Mertin
Učebna č. 328 (vchod z míst. č. 326), 3.patro, Celetná 20, Praha 1

nebo

Čtvrtek 10:00-11:30 PhDr. Eva Šírová, Ph.D., PhDr. David Čáp, Ph.D. a kol.
Učebna č. 328 (vchod z míst. č. 326), 3.patro, Celetná 20, Praha 1

ZÁPIS do kurzu : elektronický zápis do SISu, prezenčně se uskuteční na prvním semináři, kdy vyučující upřesní požadavky k atestaci.

PSYCHOLOGIE PRO UČITELE II. –  0/2   Z   

Povinný kurz ukončený zápočtem, požadavky určí vedoucí cvičení. Předmět je realizován formou výcviku zaměřeného na rozvíjení profesních sociálních dovedností učitele (zejména sebepoznávání, poznávání druhých, komunikaci a zvládání konfliktů ve škole).

Výcvik odborně garantují a zajišťují -Doc. Gillernová;  Dr. Šírová; Dr.Štětovská, Dr. David Čáp a další. Je realizován v blocích výuky v následujících termínech, vždy v učebně č. 328/C (vchod z míst. č. 326), 3. patro, Celetná 20.

KURZ A
23.2., 2.3. 2017 (čtvrtek) od 12,30 – 18,30 a 24.2., 3.3. 2017 (pátek) od 9,00 – 12,30

KURZ B
27.4., 4.5.
(čtvrtek) od 12,30 – 18,30 a 28.4., 5.5. (pátek) od 9,00 – 12,30

 

DŮLEŽITÉ !!! Zapisujte se do jednoho z kurzů nejdříve emailem (+připište vždy Váš obor) radka.hradcova@ff.cuni.cz

Do SIS Vás poté zapíšeme sami. Počet účastníků kurzu je omezen na  22 studentů na každý kurz.

Úvod > Studium > Program učitelství > Psychologie pro učitele