Psychologie pro učitele

Předměty PSYCHOLOGIE PRO UČITELE zajišťuje:
katedra psychologie UK FF, Celetná 20, 3.p., č. 327
oddělení pedagogické psychologie a psychologie pro učitele
Doc. PhDr.Ilona Gillernová,CSc.

ZIMNÍ  SEMESTR 2017/2018

ÚVOD DO PSYCHOLOGIE PRO UČITELE –  2/0   Zk   (I.Gillernová a kol.)

 Jednosemestrální předmět je zakončen zkouškou, k němuž se student připravuje průběžným studiem doporučené odborné literatury s využitím přednášek (povinnost účastnit se alespoň 50% výuky). Zkouška (úspěšně složený písemný test znalostí) ÚVODU DO PSYCHOLOGIE PRO UČITELE je nezbytným předpokladem k zápisu do povinných předmětů PSYCHOLOGIE PRO UČITELE I. a II.

ZÁPIS DO PŘEDMĚTU: elektronicky v SIS (počet není omezen) a prezenčně (pro frekventanty kurzů CŽV) na první přednášce.

čtvrtek 15:00-16:35, uč. 332, Celetná 20 (výuka probíhá od 12.10.2017)

Program:

12.10. Úvod, cíle, úkoly a požadavky předmětu /Gillernová

19.10. Osobnost: pojem; determinace; temperament a charakter; schopnosti a dovednosti /Šípek

26.10. Základní charakteristiky kognitivních funkcí /Krejčová

  2.11. Základní charakteristiky kognitivních funkcí /Krejčová

  9.11.  Učení, druhy učení, výsledky učení /Čáp

16.11. Sociální učení a jeho jednotlivé druhy /Čáp

23.11. Motivace. Motivace v edukačních kontextech /Šírová

30.11. Rozvoj osobnosti: dospělí a dospívající v edukačních procesech a vztazích / Gillernová

  7.12. Od narození k dospívání – psychologická charakteristika vybraných vývojových stadií /Šírová

 

termíny písemného testu:

4.1. 2018 v 15,00 hod. v č. 332;

25.1. 2018 v 15,00 hod. v č. 332;

8. 2. 2018 v 15,00 hod. v č. 332

 

Literatura a příklady otázek k závěrečnému testu

PSYCHOLOGIE PRO UČITELE I. –  1/1   Zk

Povinný kurz je ukončený zkouškou, požadavky určí vedoucí semináře. PSYCHOLOGIE PRO UČITELE I. zahrnuje poznatky zhruba v rozsahu jedné ze základních učebnic (je třeba doplnit z dalších odborných pramenů):
Čáp,J. Psychologie výchovy a vyučování. Karolinum, Praha 1993.
Čáp,J.; Mareš,J. Psychologie pro učitele. Portál, Praha 2001.
Fontana,D. Psychologie ve školní praxi, Portál, Praha 1997.

Výuka probíhá v ZS 2017/18 ve dvou termínech:

Středa 16:40-18:15  PhDr. Václav Mertin
Učebna č. 328 (vchod z míst. č. 326), 3.patro, Celetná 20, Praha 1

nebo

Čtvrtek 8:20-9:55 PhDr. Lenka Morávková Krejčová a kol.

ZÁPIS do kurzu : elektronický zápis do SISu, prezenčně se uskuteční na prvním semináři, kdy vyučující upřesní požadavky k atestaci.

PSYCHOLOGIE PRO UČITELE II. –  0/2   Z   

Povinný kurz ukončený zápočtem, požadavky určí vedoucí cvičení. Předmět je realizován formou výcviku zaměřeného na rozvíjení profesních sociálních dovedností učitele (zejména sebepoznávání, poznávání druhých, komunikaci a zvládání konfliktů ve škole).

Výcvik odborně garantují a zajišťují -Doc. Gillernová;  Dr. Šírová; Dr.Štětovská, Dr. David Čáp a další. Je realizován v blocích výuky v následujících termínech, vždy v učebně č. 328/C (vchod z míst. č. 326), 3. patro, Celetná 20.

KURZ A
2.11., 9.11. 2017 (čtvrtek) od 12,30 – 18,30 a 3.11., 10.11. 2017 (pátek) od 9,00 – 12,30

KURZ B
23.11., 30.11. 2017 
(čtvrtek) od 12,30 – 18,30 a 24.11., 1.12. 2017 (pátek) od 9,00 – 12,30

ZÁPIS do kurzu : elektronický zápis do SISu  a pro frekventanty kurzů CŽV emailem mailto:radka.hradcova@ff.cuni.cz– omezen počet účastníků

 

 

Úvod > Studium > Program učitelství > Psychologie pro učitele