VÝZKUMNÝ PRACOVNÍK

VÝZKUMNÝ PRACOVNÍK v rámci projektu: ADHD symptomatologie a vnímání času realizovaného na 1. LF UK (za podpory grantu GA ČR 18-11247S)

Požadujeme

 • Magisterské studium – zájem pokračovat na doktorské studium (preferovaná možnost studia na 1. LF UK – obor Lékařská psychologie a psychopatologie)
 • Zaměření na výzkum v psychologii
 • Spolehlivost a zodpovědnost
 • Vysoké pracovní nasazení
 • Znalost anglického jazyka
 • Znalost MS Word a Excel
 • Znalost statistik výhodou

Nabízíme

 • Možnost spolupráce při všech fázích projektu
 • Účast na publikacích
 • Účast na konferencích
 • Finanční odměnu 30 000,- Kč ročně

Zájemci o pracovní pozici nechť zašlou své motivační dopisy včetně strukturovaného životopisu na email : martinavnukova@yahoo.com, (předmět : VŘ ADHD) a to nejpozději do 5/1/2018.

Výběrové řízení pro pozvané se bude konat 11/1/2018 v 15:00.

 

O PROJEKTU

Hlavním řešitelem projektu je doc. PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D.

 

ADHD (porucha pozornosti s hyperaktivitou) je neurovývojová porucha, která významně

ovlivňuje nejen dětství, ale celý život postižených jedinců. Kromě obtíží spojených s hlavními

symptomatologickými okruhy (hyperaktivitou, impulsivitou a nepozorností) se postižení projevují

také velmi častými obtížemi v oblasti exekutivních funkcí. O vztahu symptomatologie ADHD a

vnímání času u dospělých se toho ví velice málo, ač se zřejmě jedná o diagnosticky i

terapeuticky významnou souvislost. Z praxe je nesporné, že deficit ve vnímání času u jedinců

postižených ADHD působí symptomatické potíže s organizací času a nedochvilností. K ověření

se nabízí hypotéza, podle které deficit ve vnímání času je významným symptomem ADHD.

Cílem projektu je přinést základní informace o tom, jak intenzita symptomatologie ADHD souvisí

se schopností vnímání času a zda se osoby s ADHD vyznačují specifickým stylem vnímání času

. Studie by měla přinést podklady pro lepší pochopení této problematiky a vytvoření obecného

modelu ADHD symptomatologie a deficitu v oblasti vnímání času.

 

CÍLE PROJEKTU

 • Ověření hypotézy o vztahu mezi intenzitou ADHD symptomatologie u dospělých a deficitem ve vnímání času.
 • Rozvoj poznání o dopadu deficitu ve vnímání času u dospělých osob se zvýšenou ADHD symptomatologií na jejich život.
 • Vytvoření modelu vztahu ADHD symptomatologie a deficitu vnímání času u dospělých
Úvod > nabídky > VÝZKUMNÝ PRACOVNÍK