Úřad vlády ČR, Odbor (Agentura) pro sociální začleňování

vypisuje v rámci realizace individuálního projektu „Systémové zajištění sociálního začleňování“, financovaného z Operačního programu zaměstnanost, reg. č. projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_030/0000605, výběrová řízení na následující pozice:

LOKÁLNÍ PORADCE PRO ZDRAVÍ

Pracovní náplň odborného pracovníka/ice:

• je lokálním odborníkem na problematiku zdraví v obcích se sociálně vyloučenými lokalitami v rámci Regionálního centra střed
• podporuje aktivity na místní úrovni a poskytuje metodickou podporu obcím, poskytovatelům zdravotních a sociálních služeb a dalším organizacím usilujících o zlepšení zdraví v sociálně vyloučených lokalitách, včetně programů NNO a MAS
• poskytuje podporu při přípravě a realizaci projektů zaměřených na zlepšení informovanosti o zdravé výživě a zdravém životním stylu, na pohybové volnočasové aktivity a programy zdravého stárnutí
• zajišťuje podporu odborné vybavenosti lokálních konzultantů pro realizaci programů a opatření podporujících zlepšení indikátorů zdraví a prevence nemocí přímo v lokalitách
• bude přímo komunikovat s obyvateli sociálně vyloučených lokalit a facilitovat jejich sebevyjádření a participaci na změnách v oblasti zdraví
• v případě vzniklé potřeby se podílí na zadání a realizaci tematických výzkumů nebo průřezových výzkumů; pod vedením experta na monitoring a evaluace zajišťuje spolupráci při hodnocení efektivity

Požadujeme:

• vysokoškolské vzdělání sociálního, zdravotního nebo jiného odpovídajícího zaměření
• základní znalost institucí a aktérů v oblasti zdraví a sociálních služeb
• zájem pracovat v oblasti integrace obyvatel sociálně vyloučených lokalit
• komunikační a prezentační dovednosti, flexibilitu

Nabízíme:

• pracovní poměr na DPČ (odpovídající 50 hodinám měsíčně) na dobu určitou do 31. 12. 2020 (doba realizace projektu)
• práci v dynamickém a rozvíjejícím se kolektivu
• podíl na řešení klíčového společenského fenoménu
• možnost seberealizace v oblasti politik sociální integrace
• možnost dalšího odborného vzdělávání
• odpovídající platové ohodnocení
• zázemí významné instituce veřejné správy

Pracoviště: Praha či v některém z krajů v působnosti Regionálního centra střed (Středočeský, Liberecký, Jihočeský, Pardubický, Královéhradecký kraj a Kraj Vysočina), v případě potřeby vycestování do spolupracujících měst v rámci oblasti spadající pod dané regionální centrum a do Prahy
Předpokládaný nástup: 1. 1. 2018
Strukturovaný životopis (max. 2 strany A4) a motivační dopis posílejte na adresu: prochazkova.marketa@vlada.cz Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Kontaktní osoba: Milan Greineder, greineder.milan@vlada.cz Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel. 725 741 377

V záhlaví, prosíme, uveďte text „Přihláška do výběrového řízení na lokálního poradce – odborného pracovníka/ci pro oblast ZDRAVÍ“.

Úvod > nabídky > Úřad vlády ČR, Odbor (Agentura) pro sociální začleňování