Ministerstvo vnitra ČR

 odbor personální, hledá uchazeče o pracovní pozici  –psycholog

 Náplň práce:

  • výkon odborné psychologické diagnostiky
  • poskytování odborné psychologické péče, se zaměřením na posttraumatickou intervenční péči, krizovou intervenci, poradenské služby, psychoterapeutickou péči
  • prezentační a vzdělávací činnosti (vedení semináře, tvorba materiálů apod.)

Místo výkonu práce: Praha
Kvalifikační požadavky: ukončené VŠ, jednooborové magisterské studium v oboru psychologie
Další předpoklady:

–      znalost anglického jazyka, standardizovaná jazyková zkouška úrovně 1 dle Věstníku MŠMT 09-10/2016, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech (např. maturitní zkouška z AJ)

–      uživatelská znalost práce s PC

–      organizační a komunikační schopnosti

–      schopnost týmové práce

–      samostatnost, iniciativa a kreativita

Předpokládaný nástup: 1. 10. 2017.

Pracovní poměr bude uzavřen na dobu neurčitou s 3 měsíční zkušební dobou.

Platové zařazení: podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, 13. platová třída, osobní příplatek podle dosahovaných výsledků.   Požadované doklady:

–          strukturovaný životopis

–          doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání

–          doklad o složení jazykové zkoušky

–          výpis z trestního rejstříku ne starší tří měsíců

Nabídku se strukturovaným životopisem je možné zaslat nejpozději do 11. srpna 2017  na adresu: irena.gruberova@mvcr.cz s předmětem „přijímací řízení“. Ostatní požadované doklady předloží uchazeč při případném ústním jednání. Na životopisy zaslané po termínu nebude brán zřetel.

 

Úvod > nabídky > Ministerstvo vnitra ČR