Psychologie práce a organizace

mezinárodní konference 24. – 25. 5. 2017 ve Zlíně, s podtitulem – Pracovní potenciál a jeho proměny v čase, spolupořádají Ústav managementu a marketingu Fakulty managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně, Katedra psychologie FF UK v Praze, Katedra podnikového hospodářství Ekonomicko-správní fakulty MU v Brně a Katedra psychologie FF UP v Olomouci.

Více informací

XVII. kongres AIFREF

Dovolujeme si Vás s radostí pozvat na XVII. kongres AIFREF Kvalita života dnešního dítěte, který se bude konat 18. – 20. 5. 2017 v Praze pod záštitou katedry psychologie FF UK, ČMPS a UPA ČR.

Více informací

24.celostátní konference Sekce psychologie zdraví ČMPS

Českomoravská psychologická společnost – Sekce psychologie zdraví ve spolupráci s katedrou psychologie FF UK, Ostravskou Univerzitou a LF UK v Hradci Králové Vás zvou na 24. celostátní konferenci Sekce psychologie zdraví ČMPS s mezinárodní účastí ve dnech 19.-21. května 2017 do Vernířovic u Šumperka

Více informací

23rd Congress of the WASH

Světová asociace sexuálního zdraví a Sexuologická společnosti České lékařské společnosti J.E.P. ve spolupráci s katedrou psychologie FF UK Vás zvou na 23. kongres Světové asociace sexuálního zdraví, který se uskuteční 28.-31.května 2017 v kongresovém hotelu Clarion v Praze.

Více informací

7. česko-slovenské sympozium PCA

Společnost pro vzdělávání v PCA ve spolupráci s FF UK Praha

za podpory Institutu PCA Praha a PCA Institutu Ister Bratislava Vás zvou na 7. česko – slovenské sympozium PCA, které se bude konat 2. – 3. 6. 2017.

Více informací