II. Forenzně psychologický den

Katedra psychologie FF UK v Praze ve spolupráci s Asociací forenzních psychologů a Ministerstvem vnitra České republiky si Vás dovoluje pozvat na odborné setkání, konané v prostorách Univerzity Karlovy v Modré posluchárně 12. 4. 2018. Speciálním zahraničním hostem je Steven Feelgood, MPsych.

Více informací

Škola jako místo setkávání 2018

aneb pestrost je obohacující
jedenáctý ročník odborné konference s mezinárodní účastí, 20. dubna 2018 od 9,00 do 17,00 hod. na FF UK v Praze, Katedra psychologie, Celetná 20, Praha 1

Více informací

laboratoř PLESS

V laboratoři PLESS je možné získat hodiny pro předmět Praxe a stáže. Aktuálně je vypsaná pozice: „Datová analýza v rámci výzkumného projektu studujícího vliv prenatálních a perinatálních zkušeností matek na jejich rodičovské chování a vývoj dětí“, Více informací na: http://pless.cz/tym/vyzkumnici/aps500023-praxe-a-staze “

Více informací